כללי

נובמבר
262015
 
 

מחירי הנדל"ן בגרמניה אינם גבוהים ביחס לסוגי נכסים אחרים, וזאת על-אף השפל ההיסטורי ברמות התשואה מנכסי נדל"ן במדינה – כך על-פי חברת המחקר הבריטית "קפיטל אקונומיקס".לדברי החברה, הצפי הוא לירידה נוספת בתשואות, ואילו עליית הערך תגיע מכיוון מחירי השכירות.

בדו"ח שפורסם לאחרונה, אומרת החברה כי "על אף הצפי לעליית שערי הריבית בארה"ב, הנטייה של הבנק האירופי המרכזי היא להמשיך במדיניות ההרחבה המוניטרית ושמירה על שערי ריבית נמוכים. עקב כך, סביר להניח כי נמשיך לחזות בירידה בתשואות על נכסים."

חברות תחזית חיובית בנוגע למחירי השכירות

החברה גם מספקת תחזית חיובית על מחירי השכירות ברחבי גוש האירו, מה שמרמז על צפי לרווחי הון נוספים. לדברי הדו"ח, התחזית הזו רלוונטית אפילו בגרמניה, שבה הצמיחה במקומות העבודה המשרדיים הייתה גדולה יותר מאשר ברוב השווקים; ואפילו במצב זה, מחירי השכירות בנכסים משרדיים מצויים רק שישה אחוזים מעל רמות השיא שנצפו לפני המשבר.

החברה הוסיפה כי היא מצפה שרווחי ההון הצפויים ממחירי השכירות יעלו ברגע שהתשואות יגיעו לתחתית, וכי "יש למחזורי הנכסים בגרמניה ובגוש האירו עוד כברת דרך של עליות, לפני תחילת הירידה במחירים". התחזית היא כי שווי ההון הכללי מנדל"ן בגוש האירו יעלה בכ-15% תוך ארבע שנים (עד סוף שנת 2019).

דו"ח החברה פורסם בתגובה לסקר שפורסם לאחרונה על-ידי RICS, הגוף המקצועי המוביל לסקרים, ובו כמעט שלושה רבעים מהנסקרים השיבו כי לדעתם מחירי הנדל"ן בגרמניה הינם גבוהים; כמעט מחציתם השיבו כי הם מאמינים שהמחירים קרובים לשיאם – נתון הגבוה מכל 28 המדינות שנסקרו. סימן מעיד אחד לכך עשוי להיות העלייה בנכסים למכירה ובשאילתות בנושאי השקעות, בעוד רווחי ההון הצפויים עלו רק במידה מתונה.

מנתוני ההשקעות עולה גם כי הכוח העיקרי בצמיחת אפיק ההשקעה הנדל"ני בגרמניה הינו רוכשים מחו"ל המשקיעים בעיקר בהשקעות של דירות בברלין (ובייחוד כאלה המגיעים מחוץ לאירופה, ומתוקף כך מתמחים פחות בשוק המקומי). בדו"ח של "קפיטל אקונומיקס" צויין כי בהחלט ייתכן שלא רחוק היום שבו המגמה בשוק תתהפך, אם רוכשים אלה הם היחידים שמוכנים לשלם את המחירים הנוכחיים.

 מקור: PIE.MAG


comments

Inspiration Group