בלוג ברלין

אפריל
112013
 
 

על פי המחקר של חברת הנדל"ן הגרמנית Engel & Völkers, מגזר הנדל"ן למגורים צפוי לחוות פעילות חזקה גם השנה, זאת לאחר שהיקף העסקאות במהלך 2012 הגיע ל 20 מיליארד אירו. המחקר צופה גידול בהיקף העסקאות בערי המחוז אשר יהפכו אטקרטיביות יותר עקב עליות המחירים שהתרחשו בערים המרכזיות של גרמניה. כמו כן צפוי גידול במכירות של פורטופליואים גדולים של נכסים בידי קרנות הון סיכון, אף שההיצע של פורטופליואים יהיה מוגבל ביחס להיצע הקיים במגזרי שוק אחרים.

בין העסקאות הצפויות, מכירת 38,000 יח"ד בבעלות חלקית של עיריית ברלין, וזאת זמן קצר לאחר השלמת עסקת המכירה של 32,000 יח"ד בערך של 2.5 מיליארד אירו בידי GBW לקרן ההשקעות Patrizia.

ההנפקה המוצלחת של LEG אשר בבעלותה 91,000 יח"ד, מעודדת פעילות נוספת בשוק, כולל הנפקת הענק הצפויה של Deutsche Annington המחזיקה ב 190,000 יח"ד. Engel & Völkers צופים כי עסקאות נוספות של פורטופליואים קטנים יותר יבוצעו בידי משקיעים מארה"ב ובריטניה, אשר יעמידו למכירה תיקי בניינים אשר עברו בידיהם השבחה בשנים האחרונות. פורטופליואים נוספים ישווקו בידי בנקים אשר בידיהם נכסים שעוקלו במהלך המשבר הכלכלי.

שיעורי הריבית הנמוכים, היציבות הכלכלית של גרמניה לנוכח משבר האירו, ובעיקר המחסור באלטרנטיבות השקעה מניבות ובטוחות הובילו לביקושים גבוהים לנכסים בידי קרנות השקעות בינ"ל, קרנות ריט, וקרנות פרטיות.

הביקושים הגבוהים הובילו לעליות מחירים אשר עשויים להשפיע על ההשקעות במגזר: “ישנם ציפיות שונות בנוגע לתמחור של נכסים בשוק (בין מוכרים ורוכשים)” מצויין בדו"ח. מחירים גבוהים של נכסים במיקומי פריים מהווים מכשול עבור משקיעים חדשים. מאידך, בנקים מסרבים למקור נכסים מעוקלים במחירים הזדמנותיים. אתגר נוסף קיים בדמות הגבלות על היקף וזמינות המימון הבנקאי להשקעות אשר נמצא תחת רגולציה חזקה.

הדרישה למימון הובילה לכניסתם לשוק של גופי מימון נוספים כגון חברות ביטוח וקרנות פנסיה אשר במידה גוברת והולכת ממלאים את הדרישה להלוואות.

comments

Inspiration Group