בלוג ברלין

יוני
072012
 
 

בהתייחסות לרובע מיטה יש לעשות הבחנה בין 2 אזורים שונים: מחד, הלב ההיסטורי של העיר, שכונת מיטה והאזורים הגובלים בה ממערב באזור Tiergarten בשכונת מואביט המאופיינת במחירים גבוהים. ומאידך שאר שכונת מואביט ושכונת וודינג המאופיינות בשכירות נמוכה יחסית למיקום המרכזי שלהן בעיר דבר המותיר מרווח משמעותי לעליות מחירים.

עליה ניכרת בשכירויות נרשמה באזור באזור Potsdammer Platz, דרום מערב מואביט ודרום וודינג באזור Nauener Pltz ו Gersundbrunnen. באזורים המבוססים יותר של הסמוכים לגן החיות ב Tiergarten, ובשכונות Alexander Platz ו Hachescher Market חלה עצירה בעליות המחירים.

באזורי היוקרה של המיטה סמוך לשדרת המוזיאונים Unter den Linden מגיעים השכירויות בעשירון העליון של השכירויות ל 17-18 אירו למ"ר. פרוייקטי יוקרה משווקים באזור במחירים המגיעים אף ל 10,000 אירו למ"ר.

לעומת זאת בוודינג ובמואביט מחירי השכירויות נמוכים באופן משמעותי. בוודינג באזור פארק הומבולטהיין וגסונדברונן המחירים הם סביבות ה 6 אירו למ"ר ובמואביט, ביחוד באזור הסמוך לתחת הרכבת המרכזית Sudost השכירויות מגיעות עד 8 אירו למ"ר.

על הקרבה היחסית בין השכונות והפער הגדול בגובה השכירויות באים לידי ביטוי גם ביחס בין הוצאות השכירות להכנסות, כאשר באזורי היוקרה של לב העיר היחס הינו 30% אך לא רחוק משם בוודינג היחס יורד לכדי 20% בלבד.

rent ratio mitte

comments

Inspiration Group