בלוג ברלין

אפריל
042012
 
 

מחירי השכירות בברלין עלו בממוצע ב 7.8% בשנה האחרונה, כאשר המגמה כוללת את כל שכונות העיר, אף שיש הבדלים בשיעורי הגידול בין אזור לאזור.

העלייה בשכירויות נובעת מהגידול בביקושים מצד אחד, ומההיצע הנמוך של דירות חדשות בייחוד דירות להשכרה", מציין מיכאל שלאטרר, מנהל צוות שמאות נדל"ן ב CBRE גרמניההעלייה בביקושים הושפעה מהגידול באוכלוסיה, בפעילות הכלכלית ובהכנסות.

אף שנרשם גידול במספר התחלות הבנייה – כ 5,631 היתרי בנייה הוצאו ב 2011, הרי שהנתונים מדברים בעד עצמם: האוכלוסיה של העיר גדלה ב 30,000 במהלך 9 החודשים הראשונים של 2011, ומספר משקי הבית גדל ב 17,000. בנוסף חל קיטון במספר הדירות במאגר עקב שימוש גדל בדירות לצרכי עסקים, או כבתי נופש לבעלי דירות שאינם תושבי ברלין. אף שעדיין ישנם מאגרי דירות פנויות הרי שהן מרוכזות באזורים הפריפריאליים, בייחוד במרזןהלרזדורף ובשפנדאו.

ביקושים גבוהים במרכז העיר

קיימת קורלציה בין מיקום הנכסים והעלייה במחירי השכירות. כאשר נכסים הממוקמים בקרבת מרכז העיר רשמו עלייה גבוהה יותר בשכירויות. בפלח דירות היוקרה בעשירון העליון של הדירות, נרשמה עלייה של 9.9%, בעוד הממוצע העירוני הינו 7.8%, ובפלח השוק התחתון העלייה הסתכמה ב 4.6% בלבד, עדיין נתון גבוה למדי.

השכירות החציונית הגבוהה ביותר נרשמה ברובע פרידריכסהייןקרוייצברג – 8.02 אירו למ"ר, לפני שרלוטנבורגוילמזדורף – 8.0 אירו למ"ר.

בפלח השוק התחתון ממוצע המחירים בשרלוטנבורג הינו 5.65 אירו למ"ר בעוד בפרידריכסהייןקרוייצברג קצת נמוך יותר – 5.49 אירו.

הפער הגדול ביותר בין פלח השוק העליון לתחתון נמצא ברובע מיטה, כאשר באזורים מסויימים בקרבת הפוטסדאמר פלאץ המחירים מגיעים ל 15.0 אירו למ"ר – הגבוהים בעיר – בעוד באזורים מסויימים במואביט וודינג המחיר הממוצע למ"ר בפלח השוק התחתון הינו 4.84 אירו, קצת גבוה יותר מהממוצע העירוני בפלח שוק זה שהינו 4.5 אירו למ"ר.

comments

Inspiration Group